programas cribado cancer
INICIO / CÁNCER DE MAMA / DOCUMENTACIÓN / DOCUMENTACIóN DE LOS PROGRAMAS / RESULTADOS / PROGRAMA DE DETECCIóN PRECOZ DE CáNCER DE MAMA. BARCELONA CIUDAD. BOLETíN Nº6. FEBRERO 2011

Programa de detección precoz de cáncer de mama. Barcelona ciudad. Boletín Nº6. Febrero 2011

  Coneixements, actituds, sentiment de vulnerabilitat, percepció de beneficis i barreres front a la detecció precoç del càncer de mama   en dones de diferent origen cultural i autòctones: estudi quantitatiu

Resultats de l’activitat realitzada pel Programa durant l’any 2009
(documento en catalán)
  Ir a documento


  

balidea
web desarrollada y mantenida por :